Classes


Språkliga svårigheter, talsvårigheter och språkstörning i skolan

Språkstörning

Är namnet på den diagnos som

5-10% av vår befolkning har.

Det innebär att i varje klass finns 1-2 barn som i olika grad har svårt att uttrycka sig och/eller förstå språklig information.Text.....

BLA bla bla

BLA BLA

Litteraturtips.

Copyright @ All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera